Abraham LincolnEgy újabb óriás: Abraham Lincoln! A világ és benne az átlagmagyar keveset tud a polgárháborúról, az maximum Elfújta a szél díszleteként szolgál. Észak és Dél összecsapásának nagyságrendjét jelzik az alábbi elborzasztó statisztikák.

  • Összesen 600-800 ezer ember halt meg (harcban, fertőzés vagy sebesülés következtében vagy fogságban), naponta átlagosan 504.
  • Akkoriban az USA lakossága kb. 18 millió volt, tehát mintegy 2,5%-a vált áldozattá, ami a mai népességre vetítve annyi, mint 7 millióan halnának meg egy háborúban.
  • A halottak kb. 40%-át soha sem azonosították.
  • A halálozások kétharmada betegségnek/fertőzésnek volt tulajdonítható.

A polgárháború egyik legnagyobb csatája 1863. július 1 és 3 között Gettysburgnél zajlott, ahol a három nap alatt mintegy 60 ezer (!) katona halt meg és 3000 ló pusztult el. A harctéren 1865. november 19-én katonai temetőt szenteltek fel. Lincoln itt elmondott beszéde a történelem legjobb amerikai szónoklatai közé tartozik. A beszédnek nem csak a tartalma érdekes, hanem a rövidsége is. Akkoriban a hosszú, cirkalmas szónoklatok dívtak, így beszélt Edward Everett, a kor híres orátora is a helyszínen, és Lincoln mindenkit meglepett, hogy a szakadó esőben egy mindössze 273 szóból álló szöveget olvasott fel. A Wikipédián szereplő fordításon javítottam kicsit.

Nyolc évtizeddel és hét évvel ezelőtt atyáink ezen a földrészen új nemzetet alapítottak, amely a Szabadságtól fogant, és arra az alapvetésre épül, hogy minden ember egyenlő.
Most pusztító polgárháborút vívunk, amely végső próbája annak, hogy megmaradhat-e a nemzet, illetve bármilyen nemzet, amely így fogant és így jött létre. E háború döntő csataterén gyűltünk ma össze. Azért jöttünk ide, hogy ezen a harcmezőn felavassuk azok végső nyugvóhelyét, akik ehelyütt életüket adták, hogy a nemzet tovább élhessen. Ezt kívánja a tisztesség és a jóérzés.
De valójában nem a mi tisztünk, hogy felavassuk, felszenteljük, vagy megáldjuk ezt a földet. A bátrak – élők és holtak –, akik itt harcoltak, felszentelték már helyettünk, s csekélyke hatalmunk ehhez hozzáadni vagy ebből elvenni nem tud. A világ aligha fogja észrevenni, és nem is emlékszik majd arra, amit itt ma elmondunk, de az sohasem merülhet feledésbe, amit ők itt tettek. Nekünk, élőknek ezért az a dolgunk, hogy folytassuk a munkát, amelyet az itt elesettek oly nemes lelkesedéssel vittek előre. Az a dolgunk, hogy véghezvigyük az előttünk álló hatalmas feladatot, hogy az itt nyugvók példája növelje elhivatottságunkat az iránt az ügy iránt, amelyért ők meghozták életük végső, legteljesebb áldozatát, és hogy szentül fogadjuk: a holtak halála nem volt hiábavaló, nemzetünkben Isten segítségével újjászületik a szabadság, és a néptől, a nép által, a népért való hatalom soha el nem tűnik a föld színéről.

A vége – ’a government of the people, by the people and for the people’ – máig hatóan fogalmazza meg a demokrácia leglényegét. Bár az embernek eszébe jutnak Churchill szavai: „Beszélgess el az utca emberével öt percig és menten kiábrándulsz a demokráciából.”


Lincoln a gettysburgi beszéd elmondása közben (szépiával kiemelve)


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Kompozíció foltvarróknak: online tanfolyam 2024-ben

Jelbeszéd: a quilt születése képekben

Beszélgessünk a quiltművészetről! : 2024. I. félév